Диагностика: лабораторная диагностика

40–7000 грн.
Рейтинг:
131 оценка
В некоторых случаях, чтобы диагностировать заболевание (а также для мониторинга процесса выздоровления) необходимо свериться с результатами анализов. Наши клиенты могут заказать соответствующую услугу в клинической лаборатории медичний центр Святого Пантелеймона.
 • Невропатологія, Вертебрологія
 • Сеанс голкорефлексотерапії з точковим прогріванням або припіканням (1 сеанс)
  240 грн.
 • Отоларингологія
 • Змащування слизової ротоглотки або слухових проходів лікарськими засобами
  45 грн.
 • Кріозрошення ротоглотки або носоглотки
  210 грн.
 • Офтальмологія
 • Парабульбарна або субконюктивальна інєкція
  130 грн.
 • Хірургія
 • Видалення новоутворень шкіри (2-3 новоутворення або 1 до 3см без вартості анестезії)
  910 грн.
 • Видалення новоутворень шкіри (3-5 новоутворення або 1 більше 3см без вартості анестезії)
  1215 грн.
 • Розтин та дренування бурси або гематоми малих розмірів до 10 см кв
  1550 грн.
 • Розтин та дренування бурси або гематоми малих розмірів більше 10 см кв
  2680 грн.
 • Резекція абсцесу, флегмони мяких тканин 2 кат скл (2 і більшемабсцеси або абсцес 3-5 см)
  2590 грн.
 • Лабораторні послуги / Біохімічні дослідження
 • Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT) ГГТ
  50 грн.
 • Лактатдегідрогеназа(LDH)
  50 грн.
 • Лужна фосфатаза (Щелочная фосфатаза)
  50 грн.
 • Тимолова проба
  50 грн.
 • Фібро тест (білірубін загальний, ГГТ,гаптоглобін,(АЛТ),аполіпротеїн А1,альфа-2-макроглобулін)
  1900 грн.
 • Пакет №10 "Печінкові проби"(Білірубін загальний,прямий,непрямий,АЛТ,АСТ,ГГТ,лужна фосфотаза, загальний білок)
  340 грн.
 • Лабораторні послуги / Ревматоїдна панель
 • Антистрептолізин-О ( АСЛ-О)
  60 грн.
 • Ревматоїдний фактор
  65 грн.
 • С-реактивний білок напівкількісний (CRP) (полуколичественное исследование)
  70 грн.
 • С-реактивний білок високочутливий( hsCRP) (количественное исследование)
  170 грн.
 • Пакет № 14 "Ревмопроби" (С- реактивній білок(CRP),Антистрептолізин-О(ACЛ-О),Ревматоїдний фактор)
  180 грн.
 • Лабораторні послуги / Загальноклінічні дослідження
 • Ретикулоцити
  40 грн.
 • Група крові(АВ0), резус фактор (Rh)
  120 грн.
 • Антитіла по системі резус (Rh)
  120 грн.
 • Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)
  120 грн.
 • Загальний аналіз сечі ОАМ
  95 грн.
 • Проба Реберга ( швидкість клубочкової фільтрації)
  140 грн.
 • Аналіз кала загальний ( копрограма) 3 препарата ОАК
  110 грн.
 • Пакет № 41 "Передопераційний" (ЗАК, ЗАС, Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG HbsAg ), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ1/2 (anti-HIV 1|2)-сумарні антитіла + антиген, Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протаминсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR)
  1000 грн.
 • Лабораторні послуги / Система гемостазу
 • D- димер
  150 грн.
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
  70 грн.
 • Вовчаковий антикоагулянт
  185 грн.
 • Коагулограма(протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест,бета-нафтоловий тест,INR)
  245 грн.
 • Міжнародне нормалізоване співвідношення ( INR)
  80 грн.
 • Протромбіновий індекс
  80 грн.
 • Протромбіновий час
  80 грн.
 • Тромбіновий час
  70 грн.
 • Фібриноген
  80 грн.
 • Пакет № 15 "Стан судин" (Ліпідограма(холестирин,тригліцерин,ЛП високої щ-ті, ЛП низької щ-ті, ЛП дуже низької щ-ті, коефіцієнт атерогенності), Коагулограма(протромбіновий індекс, про-вий час, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR, D-димер)
  550 грн.
 • Лабораторні послуги / Мікроскопічні дослідження
 • Спермограмма (лише у відділенні за адресою м.Київ вул.Соціалістична 5/1)
  270 грн.
 • Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка)
  270 грн.
 • Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних
  200 грн.
 • Пакет № 40 "Цервікальний скринінг" (Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітинт, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу) Мікроскопія урогенітального мазка (2 препарата), Папілломавірус (HPV)16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66, високоонкогенні-генотипування ПЛР)
  400 грн.
 • Лабораторні послуги / Вірусні гепатити
 • Гепатит А, антитіла IgM (гостра фаза)
  170 грн.
 • Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)
  170 грн.
 • Гепатит В ( anti-HbsAg ) антитіла IgG-кількісне визначення
  180 грн.
 • Гепатит В HbsAg
  170 грн.
 • Гепатит В (anti-HbsAg ), антитіла IgG
  170 грн.
 • Гепатит В (антитіла IgG до HbsAg )
  150 грн.
 • Гепатит В (антитіла IgM до HbsAg )
  150 грн.
 • Гепатит В (HBV), плазма крові- методом ПЛР
  250 грн.
 • Гепатит В ( HBV ) ,плазма крові- генотипування методом ПЛР
  310 грн.
 • Гепатит В ( HBV ), плазма крові- кількісне дослідження методом ПЛР
  600 грн.
 • Гепатит С ( антитіла IgG до HCV )
  150 грн.
 • Гепатит С ( антитіла IgM до HCV )
  150 грн.
 • Гепатит С (сумарні антитіла IgG+ IgM до HCV)
  180 грн.
 • Гепатит С ( HCV ), плазма крові- метом ПЛР
  220 грн.
 • Гепатит С ( HCV ) , плазма крові- генотипування (1,2,3 тип) методом ПЛР
  380 грн.
 • Гепатит С (HCV ), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР
  770 грн.
 • Гепатит D ( антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта)
  140 грн.
 • Гепатит G (HGV), плазма крові- методом ПЛР
  150 грн.
 • Пакет № 5 "Гепатит В скринінг" (Білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок,ГГТ, Гепатит-В HbsAg (поверхневий антиген), ГепатитВ ( IgG HbsAg) Гепатит В (HBV)плазма-якісне дослідження ПЛР)
  770 грн.
 • Пакет № 6 "Гепатит С скринінг" (Білірубін загальний,прямий,непрямий, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок,ГГТ, Гепатит С (сумарні антитіла IgM - IgG до HCV), Гепатит С ( HCV) Гепатит В (HBV) якісне дослідження методом ПЛР)
  650 грн.
 • Пакет №7 "Гепатити А, В, С скринінг" (Гепатит А(антитіла IgM), Гепатит-В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbsAg,) Гепатит С (сумарні антитіла IgM+ IgG до HCV), Білірубін загальний, прямий, непрямий, (АЛТ), (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, ГГТ)
  780 грн.
 • Лабораторні послуги / Torch -інфекції
 • Герпес ( Herpes simplex virus)1,2тип, антитіла IgG
  140 грн.
 • Герпес (Herpes simplex virus)1,2тип, антитіла IgM
  140 грн.
 • Герпес (Herpes simplex virus)1,2тип, зашкріб,сеча,біопат,змив з кон"юктиви ока( методом ПЛР)
  140 грн.
 • Герпес (Herpes simplex virus)1,2тип, плазма крові ( методом ПЛР)
  140 грн.
 • Краснуха (Rubella) , антитіла IgG
  130 грн.
 • Краснуха (Rubella) , антитіла IgM
  130 грн.
 • Токсоплазма(Toxoplasma gondii), антитіла IgG
  130 грн.
 • Токсоплазма(Toxoplasma gondii ), антитіла IgM
  130 грн.
 • Токсоплазма(Toxoplasma gondii), сеча, плазма крові (методом ПЛР)
  130 грн.
 • Авідність антитіл (токсоплазма) Toxoplasma gondii IgG
  250 грн.
 • Хламідія( Chlamidia trachomatis ),антитіла IgG
  130 грн.
 • Хламідія(Chlamidia trachomatis),антитіла IgA
  190 грн.
 • Хламідія(Chlamidia trachomatis),антитіла IgM
  130 грн.
 • Хламідія(Chlamidia trachomatis),зішкріп,сеча, змив (методом ПЛР)
  125 грн.
 • Цитомегаловірус(CMV), зашкріб,сеча,біопат,змив (методом ПЛР)
  140 грн.
 • Цитомегаловірус (CMV), плазма крові,якісне дослідження (методом ПЛР)
  140 грн.
 • Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, кількісне дослідження (методом ПЛР)
  170 грн.
 • Пакет № 33 "Torch - інфекції для вагітних" (Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig M, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Citomegalovirus) антитіла Ig M, Цитомегаловірус (Citomegalovirus) антитіла IgG, Герпес(Herpes simplex virus) 1,2 тип (антигенIg M), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антигенIg G),Краснуха(Rubella)антигенIg M, Краснуха(Rubella)антиген IgG, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig A, Хламідія(Chlamidia trachomatis)антитіла Ig G)
  1100 грн.
 • Пакет № 34 "Torch - інфекції IgM"( Хламідія (Chlamidia trachomatis)антитіла Ig M,Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM,Цитомегаловірус (Citomegalovirus) антитіла IgM, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антигенIg M, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену VCA)
  550 грн.
 • Пакет №35 "Torch - інфекції Ig G" (Хламідія (Chlamidia trachomatis)антитіла Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii)антитіла IgG, Цитомегаловірус (Citomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антигенIg G, Епштейна-Барр вірус антитіла Ig G до ядерного антигену NA)
  500 грн.
 • Пакет № 36 "Нейроінфекції" (Цитомегаловірус (CMV) (плазма)- методом ПЛР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (плазма)-методом ПЛР, Герпес (Varicella zoster)3 тип (плазма)- методом ПЛР Епштейна-Барр вірус (плазма)-методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondii )(плазма) методом ПЛР, Трепонемний антиген(антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу)
  595 грн.
 • Лабораторні послуги / Інфекції, що передаються статевим шляхом
 • Герпес (Herpes simplex virus) тип 2антитіла IgG
  130 грн.
 • Гонорея(Neisseria gonorrhoeae)зашкріб, сеча, біопат (методом ПЛР)
  125 грн.
 • Кандида(Candida albicans), зашкріб, сеча (методом ПЛР)
  125 грн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG
  125 грн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgM
  125 грн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis),зашкріб, сеча і тд.(методом ПЛР)
  125 грн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma genitalium),зашкріб, сеча і тд.(методом ПЛР)
  125 грн.
 • Папілломовірус (HPV)6,11типи(низькоонкогенні),зашкріб,сеча, біопат(методом ПЛР)
  130 грн.
 • Папілломовірус(HPV)16,18типи(високоонкогенні),зашкріб,сеча, біопат(методом ПЛР)
  130 грн.
 • Папілломовірус (HPV)31,33типи(високоонкогенні),зашкріб,сеча, біопат(методом ПЛР)
  130 грн.
 • Папілломовірус (HPV)35,45типи(високоонкогенні),зашкріб,сеча, біопат(методом ПЛР)
  130 грн.
 • Папілломовірус (HPV)16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66типи (високоонкогенні),зашкріб,сеча, біопат- скринінг (методом ПЛР)
  250 грн.
 • Папілломовірус (HPV)16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66типи (високоонкогенні),зашкріб,сеча, біопат- генотипування (методом ПЛР)
  280 грн.
 • Папіломавірус скринінг (HPV 6,11; HPV 16,31,33,35,52,58; HPV 18,39,45,59;HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зашкріб, сеча, біопат) методом ПЛР
  360 грн.
 • Папіломавірус генотипування ( HPV6,11,44; HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) кількісне визначення (зашкріб, сеча, біопат) методом ПЛР
  400 грн.
 • Трепонемний антиген (антитіла методомТРНА), маркер СИФІЛІСУ RW
  120 грн.
 • Трихомона (Trichomonas vaginalis),антитіла IgG
  125 грн.
 • Трихимоніаз(Trichomonas vaginalis),зашкріб,сеча і т.д.(методом ПЛР)
  125 грн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG
  125 грн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) антитіла IgM
  125 грн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum),зашкріб,сеча і т.д.(методом ПЛР)
  125 грн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma parvum),зашкріб,сеча і т.д.(методом ПЛР)
  135 грн.
 • Лабораторні послуги / Захворювання ШКТ
 • Лямблія, антиген в калі
  200 грн.
 • Лямблія сумарні антитіла IgG+IgM+IgA
  140 грн.
 • Пакет №42 "Глистні інвазії" (Аскарида(Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G, Ехінококк (Echinjcjccus granulosus), антитіла Ig G, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+ IgM+ IgA, Опісторхії, антитіла IgG, Токсокари антитіла Ig G, Трихінели (Trichinella) антитіла IgG)
  770 грн.
 • Лабораторні послуги / Інші інфекції
 • Борелія (Borrelia burdorferi), антитіла IgG
  160 грн.
 • Борелія (Borrelia burdorferi), антитіла IgM
  160 грн.
 • Герпес (Varicella Zoster) 3 типу, антитіла IgG
  130 грн.
 • Герпес (Varicella Zoster) 3 типу, антитіла IgM
  130 грн.
 • Герпес (Varicella Zoster) 3 типу, плазма крові, слина (методом ПЛР)
  130 грн.
 • Герпес (Herpes virus ) 6 тип, зашкріб, сеча, біопат (методом ПЛР)
  130 грн.
 • Герпес (Herpes virus ) 6 тип,плазма крові, слина (методом ПЛР)
  130 грн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA
  140 грн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA
  140 грн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР)
  140 грн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma pneumonia), антитіла IgG
  160 грн.
 • Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) , сумарні антитіла IgA+IgM+IgG
  120 грн.
 • Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) , мокротиння,сеча (методом ПЛР)
  160 грн.
 • Хламідія (Chlamidia psitaci, pneumonia), антитіла IgG
  150 грн.
 • Аденовірус (Adenovirus), змив з кон"юктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)
  180 грн.
 • Ентеровірус (Enterovirus),кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)
  180 грн.
 • Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)
  180 грн.
 • Лабораторні послуги / Анемія
 • Насичення трансферину залізом
  160 грн.
 • Трансферин
  110 грн.
 • Феритин
  150 грн.
 • Пакет № 1 "Діагностика анемії" (Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові,ШОЕ,лейкоцитна формула), Залізо, Феретин, Трансферин, Фоліева кислота, Вітамін В12, Еритропоетин)
  870 грн.
 • Лабораторні послуги / Тиреоїдна панель
 • Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)
  300 грн.
 • Антитіла до тиреоглобуліну (ATG) АТТГ
  160 грн.
 • Тиреотропний гормон (TSH) ТТГ
  130 грн.
 • FT4 тироксин вільний
  130 грн.
 • Т4 тирокин загальний
  130 грн.
 • Пакет № 24 "Тиреоїдний №1" (Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO)
  380 грн.
 • Пакет № 25 "Тиреоїдний №2" ( Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (ATG)
  380 грн.
 • Пакет № 26 "Тиреоїдний №3" (Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4)
  220 грн.
 • Пакет № 27 "Тиреоїдний розширений №4" (Тиреотропний гормон(TSH), Тироксин вільний (FT4), Тироксин загальний (Т4), Антитіла до тиреопероксидази (APO),Антитіла до тиреоглобуліну (ATG), Трийодтиронін загальний (Т3), Трийодтиронін вільний (FT3)
  950 грн.
 • Пакет № 28 "Тиреоїдний № 5(онко)": Тіреотропний гормон (TSH), FT4 тироксин вільний, Тиреоглобулін (TG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози.
  650 грн.
 • Пакет № 45 "Тиреоїдний №6" (Тиреотропний гормон (TSH),Тироксин вільний(FT4),Антитіла до тиреопероксидази(АРО), Кальцитонін)
  650 грн.
 • Пакет № 46 "Тиреоїдний №7" (Тиреоглобулін(TG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону(a-RTSH)
  420 грн.
 • Лабораторні послуги / Репродуктивна панель
 • Антимюллерів гормон
  400 грн.
 • Глобулін, що зв"язує статеві гормони (SHBG)
  140 грн.
 • Лютеїнізуючий гормон (LH) ЛГ
  140 грн.
 • Прогестерон (PRG)
  140 грн.
 • Пролактин (PRL)
  140 грн.
 • Тестостерон загальний (TES)
  140 грн.
 • Тестостерон вільний (FTES)
  120 грн.
 • Пакет № 23 "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, зв"язуючі статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний(TES), Індекс вільного тестостерону)
  260 грн.
 • Фолікулостимулюючий гормон (FSH) ФСГ
  140 грн.
 • Хронічний гонадотропін (hCG) ХГЧ
  150 грн.
 • Пакет № 22 "Репродуктивний" (Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Тестостерон загальний (TES), Тестостерон вільний (FTES), Індекс вільного тестостерону, Глобулин, Звя"зуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат (DHEA-S)
  950 грн.
 • Лабораторні послуги / Панель діабету
 • С пептид
  160 грн.
 • Пакет № 8 "Діабет" (Індекс HOMA-IR, С пептид ,Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза крові)
  450 грн.
 • Пакет № 9 "Індекс НОМА-IR" (Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза крові)
  210 грн.
 • Лабораторні послуги / Панель остеопорозу
 • Остеокальцин (особливості забору!!!!!)
  300 грн.
 • Паратгормон
  160 грн.
 • Пакет № 30 "Паратиреоїдний" (Паратгормон,Фосфор,Кальцій іонізований (іСа)
  240 грн.
 • Лабораторні послуги / Серцеві біомаркери
 • NT-pro BNP (- кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)
  400 грн.
 • Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК - МВ)
  125 грн.
 • Лабораторні послуги / Гіпофізарно - наднирникові паказники
 • Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
  180 грн.
 • Альдостерон
  270 грн.
 • Дегідроепіандростерон - сульфат (DHEA-S)
  140 грн.
 • Кортизол
  200 грн.
 • Лабораторні послуги / Показники росту
 • Соматомедин -С (інсуліноподібний фактор росту-I /IGF - I)
  310 грн.
 • Соматотропний гормон (СТГ)
  200 грн.
 • Лабораторні послуги / Маркери запалення
 • С- реактивний білок ( CRP)
  70 грн.
 • С - реактивний білок - високочутливий (hs-CRP)
  170 грн.
 • Лабораторні послуги / Пренатальна діагностика
 • Альфафетопротеїн (AFP )
  170 грн.
 • Білок,асоційований з вагітністю (РАРР-А)
  190 грн.
 • Плацентарний лактоген (HPL)
  260 грн.
 • Плацентарний фактор росту (PIGF)
  400 грн.
 • Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)
  150 грн.
 • Пакет № 31 "Біохімічний пренатальний скринінг i триместру" (Білок, асоційований з вагітністю (РАРР-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета--ХГЛ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5)
  300 грн.
 • Пакет № 32 "Біохімічний пренатальний скринінг ii триместру" (Хронічний гонадотропін людини (HCG)- пренат., Естріол некон"югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5)
  450 грн.
 • Лабораторні послуги / Онкологічні маркери
 • Альфафетопротеїн (АФП)-онко
  170 грн.
 • Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA)
  320 грн.
 • Бета - хоріонічний гонадотропін людини вільний (B- ХГЛ) - онко
  150 грн.
 • Інсуліноподібний фатор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)
  280 грн.
 • Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)
  280 грн.
 • Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)
  270 грн.
 • Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)
  155 грн.
 • Онкомаркер підшлункової залози (CA 19-9)
  155 грн.
 • Онкомаркер шлунку (CA 72-4)
  250 грн.
 • Онкомаркое яєчників (HE -4 )
  350 грн.
 • Онкомаркер яєчників (CA -125)
  165 грн.
 • Простатична кисла фосфотаза (PAP)
  200 грн.
 • Простато - специфічний антиген загальний (PSA)
  150 грн.
 • Простато - специфічний антиген вільний (fPSA)
  150 грн.
 • Раково- ембріональний антиген (PEA)
  160 грн.
 • Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-онко
  150 грн.
 • Пакет № 18 "Індекс- rома" (Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників(НЕ-4), Онкомаркер яєчників(СА-125)
  500 грн.
 • Пакет № 16 "Жіноча онкопанель органів малого тазу" (Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125), Індекс ROMA , Альфафетопротеїн(АФП), Раково-ембріональний антиген(РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
  950 грн.
 • Пакет № 17 "Онкопанель загальна"(Раково-ембріональний антиген(РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Онкомаркер підшлункової залози(СА-19-9), Кальцитонін (маркер щитоподібної залози), Онкомаркер шлунку(СА-72-4), Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1), Інсуліноподібний фактор росту II (онкомаркер кори наднирників)
  1300 грн.
 • Пакет №19 "Чоловіча онкопанель" (Раково-ембріональний антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простатоспеціфічний антиген загальний(PSA), Простато-спецефічний антиген вільний (FPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кислафосфатаза (РАР)
  620 грн.
 • Пакет № 20 "Чоловіча онкопанель (розширена)" (Раково-ембріональний антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простатоспеціфічний антиген загальний(PSA), Простато-спецефічний антиген вільний (FPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кислафосфатаза (РАР), В-ХГЛ-онко, Онкомаркер (СА-125)
  850 грн.
 • Пакет № 21 "ПСА-коефіцієнт" (Простато-спеціфічний антиген загальний(PSA),Простато-спецефічний, антиген вільний (FPSA),ПСА-коефіцієнт)
  250 грн.
 • Лабораторні послуги / Аутоімунні захворювання
 • Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові aCL IgG\ IgM,антифосфатидилсеринові aPS IgG\ IgM, антифосфатидилсеринові aPE IgG\ IgM, антитіла до одно ланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК)
  650 грн.
 • Лабораторні послуги / Бактеріологічні дослідження
 • Мікоплазма і уреаплазма DUO (без четливості до антибіотиків)
  240 грн.
 • Мікоплазма і уреаплазма DUO (з четливостю до антибіотиків)
  300 грн.
 • Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів
  200 грн.
 • Лабораторні послуги / Біоценоз урогенітального тракту
 • IF-genital ( генітальний скринінг):Mycoplasma hominis, Ueraplasma urealiticum,Trihomonas vaginalis,Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp.,| Providencia spp.,Pseudomonas spp.,Gardnarella vaginalis,Strephyloccus aureus,Enterococcus faecalis,neisseria gonorrhoeae,Streptococcus agalactiae (Group B),Candidaspp.,чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків
  410 грн.
 • Фемофлор-16.Дослідження біоценозу урогенітального тракту,кількісне визначення,зішкріб, методом ПЛР:( загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp.,Enterobacterium spp.,Streptococcus spp.,Staphylococcus spp.,Gardnarella vaginalis| Prevotella bivia | Porphyromonas spp.,Eubacterium Sneathia spp.| Dialister spp.,Lachnbacteriumspp.,/Clostiridium spp.,Mobiluncus spp.,/Corynebacterium spp.,Peptostreptococcus spp.,Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun + parvum), Candida spp.)
  540 грн.
 • Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення зішкріб, матодом ПЛР (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp.,,Gardnarella vaginalis| Prevotella bivia | Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun + parvum), Candida spp. Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Trihomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis(якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1тип якісний).
  500 грн.
 • Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/ якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerellavaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Micoplasma hominis, Micoplasma vaginalis (якісний), Nesseriagonnorrhea (якісний), Chlamsdsa trachomatis (якісний), Streptococcus spp., Staphylococcos spp., Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp., Burkholderia spp.; Bacteroidesspp./Porphiromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Sneathias spp.;Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.;Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.
  800 грн.
 • Пакет №37 "Урогенітальний скринінг ПЛР" (Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum).
  450 грн.
 • Пакет №38 "Урогенітальний скринінг ПЛР розширений " (Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма(Ureaplasma parvum), Трихомона вагіналіс (Trichomonas vaginalis), Кандида (Cfndida albicans), Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66, високоонкогенні- генотипування, Папілломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні)
  940 грн.
 • Пакет № 39 "Урогенітальний скринінг"(Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка (2 препарата), Цитологічне дослідження біоматеріалу на антипові клітини, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis)ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum )ПЛР, Трихомона вагіналіс (Trichomonas vaginalis), Кандида (Cfndida albicans) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66, високоонкогенні-генотипування ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні ПЛР)
  1180 грн.
 • Лабораторні послуги / Імунологічні дослідження
 • Імунограма скринінг: CD3+,CD4+,CD8+,CD16+,CD3+HLA-DR+,CD22+,IgG, IgM, IgA, Фагоцитарна активність нейтрофілів ( прийом матеріалу лише по вівторкам до 12 :00)
  940 грн.
 • Імунограма (клітинний імунітет): лейкоцити,гранулоцити,моноцити,лімфоцити,оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові(CD3+,CD3+CD4+,CD3+CD8+,CD4+CD8+,CD19+,CD19+CD5+,CD3+HLA-DR+,CD3+CD56+,CD3+CD4+CD8+,CD3+CD4-CD8(прийом лише по вівторкам до 12 :00)
  2300 грн.
 • Імунограма розгорнута (репродуктивна):лейкоцити, моноцити,гранулоцити,лімфоцити, субпопуляції Т-лімфоцитів (CD3+,CD3+HLA-DR+,CD3+69+,CD3+CD56+,CD3+CD158a,CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-,CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+, CD3+CD4+CD69+,CD3+CD4+CD25+,CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+,CD3+CD8+HLA-DR+,CD3+CD8+CD69+,CD3+CD8+CD56+,CD3+CD8+CD158a+,CD4+CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів(CD19+,CD19+CD5+),NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+,CD3-CD56+CD69+,CD3-CD56+CD8+,CD3-CD56+CD158a+) NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-,CD3+CD8+CD56-HLA-DR+,CD3+CD8+CD56-CD69+,CD3+CD8+CD56-CD158a) (прийом лише по вівторкам до 12 :00)
  3000 грн.
 • Імунологічні маркери несприятливості IVF:субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+,CD3+CD56+, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпери, Т-цитотоксичні лімфоцити,CD4+CD8+,NK-клітини та NK bright) індекс несприятності (прийом лише по вівторкам до 12 :00)
  1250 грн.
 • Лабораторні послуги / Молекулярно-генетичні дослідження
 • HLA-типування (1 особа)
  3650 грн.
 • HLA-типування (2 особа)
  7000 грн.
 • Визничення зиготності гену RHD
  1900 грн.
 • Визначення каріотипу пацієнта
  1500 грн.
 • Визначення мутацій генів BRCA 1 та BRCA 2
  1650 грн.
 • ДНК-діагностика мікроделецій Y- хромосоми
  890 грн.
 • ДНК-діагностика муковісцидозу
  1050 грн.
 • Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену МСМ6, асоційованого з порушенням обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР
  595 грн.
 • Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR;)плазма ЕДТА, методом ПЛР
  420 грн.
 • Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортання крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5;F7;F13;FGB;ITGA2;SERPINE1(PAI-1) плазма ЕДТА, методом ПЛР
  1050 грн.
 • HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР
  600 грн.
 • ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної тугогвухості (ген GJB2)
  900 грн.
 • ДНК-діагностика фенілкетонурії
  1250 грн.
 • Лабораторні послуги / Алергія
 • Загальний IgE (загальний маркер алергії) імуноглобулін Е
  160 грн.
 • Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази
  200 грн.
 • Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази
  200 грн.
 • Панель №1 Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der.pteronyssinus,Der.farinae, пилок вільхи, пилок берези,пилок ліщини,суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки,Alternaria alternata,білок,молоко,арахіс,лісовий горіх,морква,пшенична мука, соя
  470 грн.
 • Панель №2 інгаляційна Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der.pteronyssinus,Der.farinae, пилок вільхи,пилок берези,пилок ліщини,пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин,подорожник, епителій кішки,епітелій коня,епітелій собаки,морської свинки, хом"яка ,кролика, Pen.notatum, Cladosp. Herbarum, Asp. Fuvigatus, Alternaria flternate.
  470 грн.
 • Панель № 3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, казеїн,картопля, селера,морква,томати, тріска, краб, апельсин,яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут , соя.
  470 грн.
 • Панель № 4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der.pteronyssinus, Der. Farnae,пилок берези, суміш трав, кішка, собака,Flternaria alternate, -Lactoalbumin,молоко коров"яче, в-Lactoglobulin, казеїн,білок, жовток,бичачий сироватковий альбумін,соя,морква,картопля,пшенична мука, лісовий горіх,арахіс
  470 грн.
 • Харчова непереносимість (90 алергенів)-антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий,глютен,лохина,грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа,гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець,суниця, індичка, йогурт,казеїн, кальмар, камбала,капуста броколі, капуста білокачанна,картопля, молоко коров"яче, кава,краб, креветки, кролик,кукурудза,кунжут,куряче м"ясо,лимон, цибуля, масло вершкове,мед, мигдаль, молоко козяче,морква, м"який сир, овес,огірок, оливки,горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця ,пшоно, п"ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина , селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чедер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунець, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста,цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, Швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось.
  2800 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Тварини
 • IgE до алергенів кішки (епітелій)
  120 грн.
 • IgE до алергенів курки (перо)
  120 грн.
 • IgE до алергенів морської свинки (епітелій)
  120 грн.
 • IgE до алергенів собаки (епітелій)
  120 грн.
 • IgE до алергенів хом"яка (епітелій)
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Харчові
 • IgE до алергенів апельсинів
  120 грн.
 • IgE до алергенів арахісу
  120 грн.
 • IgE до алергенів бананів
  120 грн.
 • IgE до алергенів глютену
  120 грн.
 • IgE до алергенів вівсяної муки
  120 грн.
 • IgE до алергенів житньої муки
  120 грн.
 • IgE до алергенів кави
  120 грн.
 • IgE до алергенів казеїна
  120 грн.
 • IgE до алергенів какао
  120 грн.
 • IgE до алергенів картоплі
  120 грн.
 • IgE до алергенів коров"ячого молока
  120 грн.
 • IgE до алергенів креветок
  120 грн.
 • IgE до алергенів кукурудзяної муки
  120 грн.
 • IgE до алергенів курячого м"яса
  120 грн.
 • IgE до алергенів лосося/сьомги
  120 грн.
 • IgE до алергенів моркви
  120 грн.
 • IgE до алергенів оселедцю
  120 грн.
 • IgE до алергенів пшеничної муки
  120 грн.
 • IgE до алергенів рису
  120 грн.
 • IgE до алергенів свинини
  120 грн.
 • IgE до алергенів соєвих бобів
  120 грн.
 • IgE до алергенів судака
  120 грн.
 • IgE до алергенів скумбрії
  120 грн.
 • IgE до алергенів томатів
  120 грн.
 • IgE до алергенів тріски
  120 грн.
 • IgE до алергенів яблука
  120 грн.
 • IgE до алергенів яєчного жовтка
  120 грн.
 • IgE до алергенів яловичини
  120 грн.
 • IgE до алергенів ячмінної муки
  120 грн.
 • IgE до алергенів яєчного білка
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Кліщі
 • IgE до алергенів кліща Dermatophagoides pteronyssinus
  120 грн.
 • IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Гриби і пліснява
 • IgE до алергенів Penicillium notatum
  120 грн.
 • IgE до алергенівAspergillus niger
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Паразити
 • IgE до алергенів аскариди
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Дерева і трави
 • IgE до алергенів тополі
  120 грн.
 • IgE до алергенів амброзіїзвичайної карликової
  120 грн.
 • IgE до алергенів кульбаби
  120 грн.
 • IgE до алергенів полину звичайного
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Домашній пил
 • IgE до алергенів пилу домашнього
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Індивідуальні алергени. Комахи
 • IgE до алергенів таргана - прусака
  120 грн.
 • Лабораторні послуги / Тести на наявність наркотичних речовин
 • Тест на наявність 10 наркотичних речовин ( сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодиазипіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон.
  310 грн.
 • Тест на амфетамін ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на барбітурати ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на бензодиазипіни ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на екстазі ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на кокаїн ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на маріхуану ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на метамфетамін ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на опіат (морфін) ( сеча)
  110 грн.
 • Тест на фенілциклидин ( сеча)
  110 грн.
Все услуги