Визначення мутацій генів BRCA 1 та BRCA 2

1650 грн
Рейтинг:
131 оценка

Лабораторні послуги

Молекулярно-генетичні дослідження

HLA-типування (1 особа)

3650 грн.
HLA-типування (2 особа)

7000 грн.
Визничення зиготності гену RHD

1900 грн.
Визначення каріотипу пацієнта

1500 грн.
Визначення мутацій генів BRCA 1 та BRCA 2

1650 грн.
ДНК-діагностика мікроделецій Y- хромосоми

890 грн.
ДНК-діагностика муковісцидозу

1050 грн.
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену МСМ6, асоційованого з порушенням обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР

595 грн.
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR;)плазма ЕДТА, методом ПЛР

420 грн.
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортання крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5;F7;F13;FGB;ITGA2;SERPINE1(PAI-1) плазма ЕДТА, методом ПЛР

1050 грн.
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР

600 грн.
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної тугогвухості (ген GJB2)

900 грн.
ДНК-діагностика фенілкетонурії

1250 грн.