Білкові фракції (альбуміни,а-1-глобуліни,а-2-глобуліни,в-1-глобуліни,y-глобуліни,коефіцієнт А/Г)

140 грн
Рейтинг:
131 оценка

Лабораторні послуги

Біохімічні дослідження

Аланінамінотрансфераза (ALT)

50 грн.
Аспартатамінотрансфераза (AST)

50 грн.
Азот сечовини

50 грн.
Альбумін

50 грн.
Амілаза

50 грн.
Амілаза панкреатична

110 грн.
Білірубін (загальний , прямий, непрямий)

120 грн.
Білірубін загальний

50 грн.
Білірубін прямий

50 грн.
Білкові фракції (альбуміни,а-1-глобуліни,а-2-глобуліни,в-1-глобуліни,y-глобуліни,коефіцієнт А/Г)

140 грн.
Глюкоза

70 грн.
Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT) ГГТ

50 грн.
Діастаза сечі

50 грн.
Загальний білок

50 грн.
Креатинін

50 грн.
Лактатдегідрогеназа(LDH)

50 грн.
Лужна фосфатаза (Щелочная фосфатаза)

50 грн.
pH крові

50 грн.
Сечова кислота (Мочевая кислота)

50 грн.
Сечовина (Мочевина)

50 грн.
Тимолова проба

50 грн.
Фібро тест (білірубін загальний, ГГТ,гаптоглобін,(АЛТ),аполіпротеїн А1,альфа-2-макроглобулін)

1900 грн.
Холінестераза

60 грн.
Церулоплазмін

150 грн.
Пакет №10 "Печінкові проби"(Білірубін загальний,прямий,непрямий,АЛТ,АСТ,ГГТ,лужна фосфотаза, загальний білок)

340 грн.
Пакет №11 "Ниркові проби" (Кретинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини)

180 грн.